MØRE OG ROMSDAL FUGLEHUNDKLUBB

styret

Beate Randolfa Kavli

Leder

Tlf: 413 20 650
E-post: nestleder@mrhk.no

Leiv Jonny Weum

Nestleder, NKK representant, leder jaktprøveutvalg

Tlf: 415 33 365
E-post: leder@mrfhk.no

Arne Myhra

Kasserer

Tlf: 907 29 560
E-post: kasserer@mrfhk.no

Anne Selvåg Brudevoll

Sekretær

Tlf: 414 61 697
E-post: sekretaer@mrfhk.no

Ruth Hege Dyrhaug

Styremedlem

Tlf: 975 88 575

Diana Nogva

Varamedlem

Tlf: 990 11 867

Geir Tommy Keiseraas

Varamedlem

Tlf: 90 68 40 40

MØRE OG ROMSDAL FUGLEHUNDKLUBB

Bli medlem

Har du fuglehund og er interessert i arrangementer og aktiviteter rundt dette? Vi ønsker nye medlemmer velkommen, ta kontakt for mer info om vårt medlemskap.

I Møre og Romsdal Fuglehundklubb ble jeg som nybegynner tatt veldig godt imot. Gjennom dressurskurset for klubbens medlemmer, fikk både jeg og hunden verdifull oppfølging av flink instruktør. Tilgangen til treningsterrenget på Ørskogfjellet er helt uunnværlig, for oss som ikke har eget terreng å slippe i her på Sunnmøre.

Elin Solberg Streitlien

Medlem Møre og Romsdal Fuglehundklubb