MØRE OG ROMSDAL FUGLEHUNDKLUBB

valgkomite

Inger Dreier Sørvik

Leder

Tlf: 419 26 567

Jan Sperre

Medlem

Tlf: 920 85 183

Stein Olav Hestad

Medlem

Tlf: 907 29 560

Jens F Dahl

Vara

MØRE OG ROMSDAL FUGLEHUNDKLUBB

Bli medlem

Har du fuglehund og er interessert i arrangementer og aktiviteter rundt dette? Vi ønsker nye medlemmer velkommen, ta kontakt for mer info om vårt medlemskap.

I Møre og Romsdal Fuglehundklubb ble jeg som nybegynner tatt veldig godt imot. Gjennom dressurskurset for klubbens medlemmer, fikk både jeg og hunden verdifull oppfølging av flink instruktør. Tilgangen til treningsterrenget på Ørskogfjellet er helt uunnværlig, for oss som ikke har eget terreng å slippe i her på Sunnmøre.

Elin Solberg Streitlien

Medlem Møre og Romsdal Fuglehundklubb