MØRE OG ROMSDAL FUGLEHUNDKLUBB

om klubben

Møre og Romsdal Fuglehundklubb ble stiftet i 1984. Som navnet sier , er dette en klubb for fuglehundfolk i Møre og Romsdal. I den første tiden rundt 1985, hadde klubben sonderinger både sørover mot Sogn og Fjordane, og nordover til Trøndelag. Sogn og Fjordane, miljøet i Sogndal, hadde ikke egen klubb, og så etter hvert sørover til vel etablerte Vestlandske Fuglehundklubb. Nordenfjeldske Fuglehundklubb i Trøndelag var i starten med og hjalp oss med mange praktiske oppgaver. Vi ble medutgiver i bladet Hund og Jakt, noe som var av betydning den tid vi ikke hadde internett. Klubben hadde i tillegg et eget tidsskrift, “Støkk” som vi distribuerte i posten til medlemmene.

  • Medlemstallet har de siste årene ligget i underkant av 200 medlemmer. 
  • I 1984 hadde klubben en dommer. I 2014 er vi 17 dommere i klubben. Litt av en utvikling.
  • I følge våre vedtekter, så skal klubben ha et redaksjonsutvalg.

 

§5-6 Redaksjon

Redaksjonen har som oppgave å innhente stoff til klubbens web-side.

Redaksjonen skal bestå av ett medlem fra hvert utvalg. Ett medlem velges av styret blant styrets valgte representanter og vil fungere som utvalgets leder og styrerepresentant.

Redaksjonen skal oppnevne en Web-ansvarlig.

  • Anne Selvåg Brudevoll webansvarlig.

MØRE OG ROMSDAL FUGLEHUNDKLUBB

Bli medlem

Har du fuglehund og er interessert i arrangementer og aktiviteter rundt dette? Vi ønsker nye medlemmer velkommen, ta kontakt for mer info om vårt medlemskap.

I Møre og Romsdal Fuglehundklubb ble jeg som nybegynner tatt veldig godt imot. Gjennom dressurskurset for klubbens medlemmer, fikk både jeg og hunden verdifull oppfølging av flink instruktør. Tilgangen til treningsterrenget på Ørskogfjellet er helt uunnværlig, for oss som ikke har eget terreng å slippe i her på Sunnmøre.

Elin Solberg Streitlien

Medlem Møre og Romsdal Fuglehundklubb